خانه » برچسب‌های " مواد منفجره "
نمایش مطالب برچسب : مواد منفجره

اثر بارهای ناشی از انفجار بر روی سازه های بتنی

 

Enfejar


 

  اثر بارهای ناشی از انفجار بر روی سازه های بتنی

 

 انفجار ناشی از مواد منفجره حجيم و متمركز در محوطه اطراف يك ساختمان اثرات مصيبت باري مي تواند داشته باشد و باعث خسارات و خرابي از قبيل خرابي قاب ساختمان، ديوارها، درها و پنجره ها و ... شود، همچنين مي تواند باعث صدمه جاني و مرگ ساكنين بشود. البته اين اثر بر روي سازه هاي مسكوني به مراتب مخرب تر خواهد بود چرا كه اين سازه ها صرفاً در برابر نيروي زلزله طراحي مي گردند. لذا در اين مقاله با انجام تحليل هاي ديناميكي غيرخطي بر روي يك قاب ساختماني بتني 3 طبقه طراحي شده در برابر زلزله، به بررسي رفتار آن در برابر بار انفجار ناشي از مواد منفجره متمركز در فواصل 10،5 و 15 متري از آن پرداخته شده است. نتايج حاكي از آنست كه با توجه به افزايش نرخ بارگذاري انفجاري، مقادير تنش گرهي در اعضايي كه در نزديك ترين فاصله تا محل انفجار قرار گرفته اند، در مقايسه با اعضاي دورتر، بيشتر بوده تا حدي كه در زمان بسيار كوتاه بعد از انفجار اين اعضاء تسليم مي شوند.

RSS
Instagram
SOCIALICON